Emmeke Eijsbouts (1987) graduated from the Amsterdam University of the Arts and specialized in handcraft techniques. In her current project, 'Something Came In Between,' she showcases the rough edges of parenting in her tufted wall objects. It depicts the fine print from the imaginary contract that, as a young parent, you never read. She drew the inspiration and experiences for this from the intense years she lived through over the past 9 years due to the arrival of her 3 sons.

Emmeke Eijsbouts (1987) studeerde af aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en specialiseerde zich in handwerktechnieken. In haar huidige project ‘Something came in between’ toont ze de rauwe randjes van het ouderschap in getufte wandobjecten. Het verbeeldt de kleine lettertjes uit het denkbeeldige contract dat je als jonge ouder nooit hebt gelezen. De inspiratie en ervaringen hiervoor haalde ze uit de tropenjaren die ze de afgelopen 9 jaar beleefde door de komst van haar 3 zoons.

Wil je meer informatie over mijn werken of heb je interesse in een werk in opdracht? Neem dan contact met me op. Je kunt me ook volgen op Facebook en Instagram